Adam Gawęda: teorie są różne

(10 pkt.)

Podczas spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Złoczewa, Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, zdradził się z nieznajomością ustaleń, które nauka poczyniła już w XIX wieku. Powtarzane wielokrotnie pomiary widma absorpcji dwutlenku węgla jednoznacznie wskazują, że jest on gazem cieplarnianym, to znaczy pochłania promieniowanie podczerwone o długościach fal charakterystycznych dla promieniowania ziemskiego. Informację tę można znaleźć w każdym podręczniku na temat fizyki klimatu, np. Principles of Planetary Climate R.T. Pierrehumberta. Nie istnieje żadna teoria, w myśl której dwutlenek węgla nie byłby gazem cieplarnianym. 

Uzasadnienia

Marcin - 25-01-2021 15:44
Ja też mam teorię. W atomach wodoru nie ma protonów. Mic drop.
pat - 22-01-2021 08:57
Teorie są różne- taki komentarz można dostosować do wszystkiego. To tylko zasłona obnażająca niewiedzę.
Pseudo905 - 19-01-2021 23:20
To jest wiedza na poziomie szkoły podstawowej.
sponsa - 19-01-2021 21:32
no błagam, to było w szkole podstawowej XD

© Copyright 2018
Klimatyczna bzdura roku