Krzysztof Staryk: mikroskopijna ilość dwutlenku węgla

(24 pkt.)

Nie jest dla nas jasne, czemu sędzia Sądu Najwyższego, Krzysztof Staryk, pisząc swoje zdanie odrębne do uchwały o Krajowej Radzie Sądownictwa, uznał za stosowne nawiązać do medialnej dyskusji na temat globalnego ocieplenia. Z treści dokumentu wynika, że brakuje mu informacji na temat efektu cieplarnianego i roli, jaką odgrywa w nim dwutlenek węgla. Gdyby nie obecność tej niewielkiej ilości CO2 (a także jeszcze mniejszej ilości metanu i podtlenku azotu) w atmosferze Ziemi, temperatura powierzchni planety byłaby o ponad 30 stopni niższa. Od początków epoki przemysłowej koncentracja dwutlenku węgla wzrosła już o 48%, metanu o 160% a podtlenku azotu o 23%, co doprowadziło w sumie do wzrostu średniej temperatury o ponad 1℃. Artykuły na ten temat na różnych poziomach zaawansowania znajdziecie na naszej stronie

Uzasadnienia

Mokosz - 25-01-2021 20:03
jest najzabawniejsza
Asia - 25-01-2021 18:50
Główny powód to jej szkodliwość społeczna.
Krzychu - 25-01-2021 14:30
Głosuję na tą bzdurę ponieważ myślę że dla wielu osób- laików nie znających się na rzeczy tak obrazowo przedstawiane 'dane' mogą być przekonujące a używanie konkretnych wartości liczbowych dodatkowo potęguje ten efekt, co sprawia że ta bzdura ma wysoką szkodliwość dla powszechnej świadomości o zmianach klimatycznych.
dager1974 - 25-01-2021 11:52
To gaz cieplarniany, który mimo śladowych ilości bardzo wpływa na fizykę atmosfery.
JB - 22-01-2021 23:40
Rozumiem, że jeśli pan sędzia dowie się, że w jego obiedzie jest 0,04% arszeniku, również nie będzie widział problemu.
anemone - 21-01-2021 19:42
Niewiarygodna ignorancja, szczerze mówiąc jest to po prostu śmieszne i świadczy fatalnie o podstawowej wiedzy tego pana.
Zbor - 20-01-2021 14:16
Używanie fałszywego autorytetu (sędzia) do głoszenia bzdur sprzecznych z obecnym stanem nauki. Co więcej, bzdura ma charakter uniwersalny, stwierdzenie „jak taka mała ilość X może powodować tak duże skutki” jest w ogólności błędne.
Mirella - 20-01-2021 08:46
Za wypowiadanie się publicznie w temacie co do którego nie ma się kompetencji i szerzenie w mediach nieprawdziwych informacji, co jest dodatkowo szkodliwe przez autorytet jaki daje zawód sędziego.
Kajkot - 19-01-2021 20:03
Nauka jest bardzo złożonym zagadnieniem. W mojej branży (mechanika) i hobby (żeglarstwo) jeszcze 100, 150 lat temu przełomowe wynalazki I konstrukcje umiały powstawać w garażu fanatyka. Dziś nauka jest tak daleko, że oprócz naszej wąskiej dziedziny, ciężko nam poznać lepiej inne gałęzie wiedzy. Sędzia Sądu Najwyższego, to ktoś kto nie jest specjalistą w całej masie kategorii, co nie powinno dziwić- od tego ma rzeczoznawców i specjalistów. 0,04% to jest wartość pomijalna bardzi często... Ale równocześnie jest to wartość która odrzuca np. silnik samochodu z powodu zbyt dużego błędu, albo zabija człowieka w źle skonfigurowanym leku. Dramatyczne jest to, że tzw. research został zrobiony. To nie jest zasłyszana pseudonauka lub teoria spiskowa - to jest interpretacja informacji z absolutnie innej, szalenie złożonej dziedziny, aparatem z takiej w której 0,04% to wartość pomijalna. To jest największa bzdura- bo nie jest to antynaukowe, to połączenie świata naukowego i "na zdrowy rozsądek". Mój bzdurny koń.
Domingo - 19-01-2021 16:03
Przywołanie wartości stężenia CO2 jako liczbowo niewielkiego, więc nie mogącego mieć wpływu na zmiany klimatu sugeruje kompletne niezrozumienie tematu przez Pana profesora
gladykov - 19-01-2021 11:57
Przekładanie intuicji (mała ilość) na naukę przez osobę niekompetentną, a wypowiadjącą się

© Copyright 2018
Klimatyczna bzdura roku