Rozen i Mączyńska: to nie my!

(19 pkt.)

Od razu na początku poświęconej szczytowi klimatycznemu audycji EKG (radio TOK FM) Krzysztof Rozen i prof. Elżbieta Mączyńska (ekonomiści) wygłosili opinie jawnie sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy na temat zmiany klimatu. Przypomnijmy: zgodnie z oceną Międzyrządowego Panelu do spraw Zmiany Klimatu opartą na analizie wszystkich opublikowanych w ostatnich latach badań naukowych na ten temat, człowiek na 95% odpowiada za ponad połowę ocieplenia zaobserwowanego w latach 1951-2010, a najprawdopodobniej za całe. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym krótkim tekście oraz przetłumaczonym przez nas dokumencie IPCC. Na naszej stronie wyjasniamy również, czemu związane z naszą działalnością emisje gazów cieplarnianych mają takie duże znaczenie.

Uzasadnienia

Dominik Kaim - 27-01-2016 21:05
Bo polska ekonomia od lat trzyma poziom. Niestety niewiele dobrego można o nim powiedzieć, ponad to, że jest on stabilny.
Kamil Zieliński - 26-01-2016 13:38
Bo tak!
Monika Frydrych - 26-01-2016 10:11
Może nie jest to najbardziej bzdurna wypowiedź, ale jedna z bardziej mącących w głowach ludzi, a przez to mocno szkodliwa.
Adam Budziński - 17-01-2016 20:14
Zwykli ludzie mogą nie rozumieć takich pojęć jak procenty składane, ale akurat ekonomiści powinni mieć wyobraźnię tego, jak istotne znaczenie może mieć dodatkowe 2% emisji ponad to, co produkuje natura, dodawane rok po roku, przez dziesiątki lat działalności człowieka.
Jacek Pniewski - 15-01-2016 10:00
Świadoma ignorancja wpływowych lobby przemysłowych doprowadzi nas kiedyś do katastrofy.
Mateusz Augustyn Jabłoński - 14-01-2016 20:41
Mamy tu do czynienia nie z jakimiś nierzetelnymi dziennikarzami, ale z realnie funkcjonującym lobby.

© Copyright 2018
Klimatyczna bzdura roku