Regulamin

Regulamin plebiscytu „Klimatyczna bzdura roku 2016”

 1. Plebiscyt „Klimatyczna bzdura roku 2016” (zwany dalej Plebiscytem) jest organizowany przez redakcję portalu Nauka o klimacie (www.naukaoklimacie.pl).
 2. Plebiscyt odbywa się w dniach 1.01.2017 – 26.01.2017 i obejmuje dwie fazy:
  • Faza I: zgłaszanie nominacji, 1.01.2017 – 10.01.2017,
  • Faza II: głosowanie, 14.01.2017 – 23.01.2017.
 3. W Fazie I internauci zgłaszają nominacje do tytułu „Klimatycznej bzdury roku 2016” za pośrednictwem formularza na stronie klimatycznabzduraroku.pl. Nominacje dotyczyć muszą wypowiedzi w języku polskim, opublikowanej w mediach w roku 2016 dotyczącej nauki o klimacie i niezgodnej z aktualnym stanem wiedzy naukowej. Zgłoszenia muszą obejmować nazwisko autora wypowiedzi oraz jej źródło. Redakcja przeprowadza selekcję nominacji.
 4. W Fazie II za pośrednictwem strony www.klimatycznabzduraroku.pl uczestnicy konkursu głosują na wypowiedzi, które ich zdaniem zasługują na tytuł „Klimatycznej bzdury roku 2016”. Warunkiem oddania głosu jest zalogowanie się za pomocą identyfikatorów Facebook, Google+ lub podanie adresu e-mail. Oddanie ważnego głosu z podaniem adresu e-mail wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie pocztą elektroniczną na podany adres. Można oddać głos wielokrotnie w trakcie trwania konkursu, głosowanie na każdą bzdurę możliwe jest raz na 24 godziny.
 5. Głosujący mogą wziąć udział w konkursie z nagrodami. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do swojego głosu Uzasadnienia, które zostanie opublikowane na stronie www.klimatycznabzduraroku.pl.
 6. Uzasadnienia muszą wypełniać standardy netykiety. Redakcja zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania i usunięcia Uzasadnień zawierających wyrażenia wulgarne, namawiających do popełnienia przestępstwa oraz mających charakter spamu.
 7. Po zakończeniu głosowania redakcja Nauki o klimacie wybierze 6 najlepszych Uzasadnień. Autor najlepszego Uzasadnienia otrzyma nagrodę główną, do wyboru: monitor Iiyama 24" lub czytnik Kindle Paperwhite 3. Autorzy kolejnych 5 najlepszych Uzasadnień otrzymają wyróżnienia – koszulki z logo Nauki o klimacie.
 8. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie organizatorom adresu korespondencyjnego w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Dane te nie będą przechowywane ani przetwarzane do innych celów niż przesłanie nagrody.
 9. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje autor wypowiedzi, na którą oddano najwięcej głosów w trakcie trwania Fazy II Plebiscytu.

 

© Copyright 2015
Klimatyczna bzdura roku